Home » За родитеље » Завршни испит

Завршни испит

О завршним испитима

Завршни и матурски испити у оквиру основношколског и средњoшколског образовања чине важан део системаосигурања квалитета образовања.

Завршне и матурске испите полагаће сви ученици који с успехом заврше осми разред основне, односно трећи или четврти разред средње школе, а овим испитима проверавају се и оцењују знања и вештине које су стекли током школовања.

Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања само два теста из српског-матерњег језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати: све непознате задатке и три теста – српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија.

Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученик сусреће током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Завршни испит у основном образовању у школској 2010/2011. години

Завршни испит у 2010/2011-ој неће се много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу. Овај испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе тако да ће завршни испит, од укупно 100 поена, носити 40, а успех ђака током основног школовања носиће 60 поена.

 

Испит ће бити организован у јуну месецу, и састојати се од  два предмета: српски односно матерњи језик и математика.

 

 

Завршни испит спровешће се током два дана (један дан – један предмет). Испит за сваки предмет трајаће 120 минута.

Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле непознати.

 

За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака. Збирке задатака садрже низове задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања. Одређен број задатака из збирки биће коришћен на завршном испиту. Збирку задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Министарство просвете обавезује школе да припрему за Завршни испит укључе у наставни програм током 40-часовне радне недеље.

Збирке задатака из српског језика и математике биће доступне до краја првог полугодишта.

Прилагођеност завршних испита ученицима са сметњама у развоју

Важно је напоменути да ће Завршни испит бити прилагођен ученицима са сметњама у развоју. Прилагођавање се врши зависно од врсте и степена сметње, а према индивидуалном образовном плану. Могуће су различите врсте прилагођавања завршног испита за ове ученике: прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање, језичко преобликовање, прилагођавање задатака, прилагођена опрема, просторно прилагођавање….)

 
 

0 Коментари

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Оставите ваш коментар