Home » О школи » Спесифичности школе и ресурси

Спесифичности школе и ресурси

 • најстарија школа у граду,
 • безбедна школа (затворено школско двориште),
 • продужени боравак са одвојеним простором унутар школског објекта, cопствена кухиња,
 • социјални, интелектуални кадар ученика и њихових породица разноврстан, али сараднички усмерени , естетских и етички негованих надзора и погледа, савремених и модерних схватања….,
 • индивидуални третман према специфичним потребама сваког ученика,
 • подстицање личног развоја ученика и наставника,
 • недовољно простора за редован рад и реализацију садржаја прилагођених потребама и интересовањима,
 • опремљеност учионица за ученике првог и другог разреда добра, док је опремљеност појединих кабинета недовољна,
 • недостатак финансијских средстава,
 • недовољна понуда ваннаставних садржаја и активности,
 • квалификован наставни кадар који се континуирано усавршава и негује лични ниво стручности,
 • добро опремљена библиотека, а медијатека је у развоју,
 • неговање језика националних мањина (русински, румунски, словачки)…
 
 

0 Коментари

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Оставите ваш коментар