Home » Ђачки парламент “Лола”

Ђачки парламент “Лола”

Ученички  парламент ради у нашој школи. Чини га група ученика, по два представника одељењских заједница од петог до осмог разреда. Парламент се бира сваке школске године и има председника. Председник Парламента заједно са координатором Парламента заказују седнице, припремају материјале и информације за седнице и води седнице.

ЧИМЕ СЕ БАВИМО

На састанцима Парламента ученици:

  • дају мишљење и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи;
  •  разматрају односе сарадње ученика и наставника;
  • обавештавају ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Кроз Ђачки парламент ученици се оспособљавају да сами доносе одлуке и организују активности које ће повећати њихово задовољство животом у школи. Тиме се код ученика развијају квалитети као што су: толеранција, активизам, одговорност и креативност.

 

ШТА ЖЕЛИМО

  • Спремни смо да се бавимо још многим питањима који су од велике важности за целу школу. Зато се пробудите, придружите и постаните активни учесници у школском животу.
  • Препознајмо потребе једни другима.
  • Заједно УЧЕНИЦИ + НАСТАВНИЦИ допринећемо да нам живот и рад у школи буде лепши и пријатнији.
 
 

0 Коментари

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Оставите ваш коментар